Edukimi.NetPortali atraktiv i cili ofron kurse nëpërmjet internetit për nxënësit nga klasa 6 deri në klasën e 9!Të gjitha lëndët vetëm

9.99 EUR në Muaj

Abonuhu tani!
fillo mësimin menjëhere

Çka ofron Edukimi.net

Ligjerata në çdo kohë nga kurikula juaj.

Testoni dhe vlerësoni vazhdimisht vehten

Statistika
dhe analiza

Ligjerata në çdo kohë nga kurikula juaj.

Si duken ligjeratat në Edukimi.net

Matematikë
Gjuhë angleze
Fizikë
Biologji
 
Lënda e Matematikës në Edukimi.net përveç se ligjerohet nga mësimdhënësit më të zgjedhur dhe profesional në fushën e arsimit, një ashtu edhe duket më atraktive dhe më tërheqëse përmes përdorimit të metodave të ndryshme dhe të përshtatshme të mësimdhënies.

Me anë të teknikave dhe pamjeve vizuele të përdorura në vido-ligjerata bëhet kontribimi në zhvillimin e imagjinatës së nxënësit dhe ofrohet mundësia e një çasjeje më të lehtë në problemet e matematikës dhe të përveçësimit të zgjedhjeve të tyre me ndihmën e ligjerimit korrekt dhe të qatrë të mësimdhënësit.

Mësimiet shtjellohen dhe shoqërohen me ushtime të shumta të përgaditura me kujdes ku monotonia anashkalohet duke e aktivizuar edhe vetë nxënësin me pyetje-kuize, ku nxënësi do të ketë mundësinë të përgjigjet dhe të informohet për saktësinë e përgjigjeve të dhëna.
Gjuha angleze përmes Edukimi.net sjell gjallëri dhe mësimnxënie më të këndshmë nxënësve të klasave 6, 7, 8 dhe 9 me anë të ligjeratave të përcjellura me animacione, video, ushtrime, dialogje e shumë elemente të tjera atraktive, duke e aftësuar nxënësin në shkrim, lexim dhe komunikim të kësaj gjuhe.

Çka e bën mësimin e anglishtes më unik në Edukimi.net është hyrja në mësim me ushtrime dhe lojëra duke ia rritur nxënësit kureshtjen dhe humorin që do ta shoqërojë ate në tërë ligjeratën. Pastaj pason pjesa më e rëndësishme, gramatika që spjegohet pjesërisht në gjuhën shqipe dhe pjesërisht në ate angleze, me fotografi dhe shembuj, lexim të teksteve e me komunikim të cilat edhe përveçsohen me ushtime të ndryshme dhe atraktive, si dhe me parashtrimin e pyetjeve në Kuize ku kërkohet përgjigjja momentale, me anë të cilës sigurohet që nxënësi ka kuptuar mirë mësimin.
Lëmia më e rëndësishme e shkëncës fizika, në Edukimi.net ka një vlerë të veçantë dhe për këtë arsye ligjeratat kanë formë shumë më të përshtatshme dhe të lehtësuar për nxënësit ngase formulat dhe ligjet nuk spjegohen në mënyrë monotone vetëm duke i shkruar e i përsëritur ato, por duke i vërtetuar dhe arsyetuar ato me video eksperimente, fotografi të lëvizshme dhe me shumë animacione 3 dimenzionale.

Çdo mësim nga Fizika 6 deri tek Fizika 9, duke filluar prej dukurive të natyrës deri tek ligjet e fizicientëve të shumtë nga Njutoni deri tek Habelli, nga atomet deri tek termodinamika, çdo rresht dhe paragraf është i detajizuar dhe i mbushur me plot e përplot informacione shkencore, përpiluar me përkushtim për ta bërë nxënësin të ndihet i relaksuar dhe ta ketë sa më të lehtë t’i kuptoj çështjet e fizikës edhe ato më të ndërlikuarat duke ia fortësuar bazën e diturisë.
Botën e biologjisë të mbushur me AND e qeliza, florë e faunë, zvaranik e ujëtokësorë, njerëz e kafshë, Edukimi.net e sjell më ndryshe dhe më të veçantë.

Kur përmenden termet dhe fjalët e ndryshme të panjohura gjatë mësimit, nxënësi më nuk do ta ketë të vështirë ta imagjinoj se si duket apo sa e ka madhësinë, pasi në ligjeratat e Edukimi.net ato paraqiten vizuelisht, të gatshme në dimensione e formate të shumta, me terme të përkthyera e të spjeguara nga mësimdhënësi me konkretësi dhe thjeshtësi.

Edukimi.net përveç pamjeve vizuele që ndikojnë në qartësimin e imazhit të elementeve biologjikë në mendjen e nxënësit, ofron edhe vrojtimin e mikroorganizmave, qelizave dhe të trupave të tjerë mikroskopik me mikroskop dhe mjete të tjera të sofistikuara të përfshira në eksperimente e ushtrime që zhvillohen nga vetë mësimdhënësi.
 

Cilat klasa mbulohen nga Edukimi.net

Klasa 6-të

Klasa e gjashtë është shumë e rëndësishme për fëmiun tuaj.

Kalimi nga një mësuese në disa arsimtarë mund të ndikoj negativisht në mësimnxënien e nxënesit.

Edukimi.net ofron mësimet me metoda shumë atraktive, në këtë mënyrë fëmiu juaj do të kuptoj më lehtë mësimet dhe do të tregoj më shumë suksese në shkollë.

Klasa 7-të

Literatura e klasës së shtatë është më e ngarkuar në krahasim me vitet tjera.

Nxënësi me doemos duhet të mësoj më shumë, por shpesh as kjo nuk mjafton.

Edukimi.net duke ofruar ligjerata me animacione dhe eksperimente të ndryshme iu mundëson nxënësve të mësojnë mësimet nga thelbi e jo të mbaj përmendësh.

Klasa 8-të

Në klasën e tetë shumica e nxënësve nuk përdorin kohën në menyrë racionale.

Një pjesë të ditës dalin me shoqëri, nje pjesë tjetër kalojnë në facebook etj.

Edukimi.net mundëson planifikimin mësimor ku nxënësit me anë të portalit mund të planifikojnë kohën e tyre sa për argëtim aq edhe për mësim.

Klasa 9-të

Klasa e nëntë është vendimtare për fëmiun tuaj.

Përveç se nxënësit duhet të mësojnë mësimet e tyre në të njejtën kohë ata duhet edhe të pregaditen për testin e semi maturës.

Edukimi.net krahas mësimeve të klasës së nëntë ofron edhe një sistem për parapregaditje në provimin e semi maturës ku ekzistojnë qindra pyetje nga testet e viteve të kaluara.
Pra, prindër të dashur,
Edukimi.net me anë të metodave atraktive dhe shumë kreative, me anë të animacioneve dhe eksperimenteve,
fëmijëve tuaj i ofron mundësi shtesë dhe kreative për mësimnxënje dhe sukses në shkollim.

Të dashur prindër!


Edukimi.net ju ofron fëmijëve tuaj mundësi shtesë për mësim dhe njëkohësisht ju ofrun juve pasqyrë reale të zhvillimit dhe edukimit të fëmijës tuaj. Prandaj, mos e humbisni as edhe një ditë të vetme:
Abonuhuni tani!
fillo mësimin menjëhere