Dua të informohem se çka mëson!


Një faktor tjetër kryesor i suksesit të nxënësve është informimi i prindërve për punën e fëmijëve të tyre.


Për suksesin e fëmijës tuaj është shumë me rëndësi të dini se çfarë i pëlqen duke u nisur nga ambienti i mësimit. Të gjitha pëlqimet dhe jo pëlqimet janë shumë me rëndësi për suksesin e tyre.


Prindërit duhet të jenë në kontakt me mësimdhënësit në mënyrë që fëmija i tyre të arrijë suksesin e dëshiruar.


Duke u bazuar në këtë parim edukimi.net vazhdimisht iu informon për punën e fëmijës tuaj.


Si e bën këtë?


Për ju prindër kemi krijuar këndin e veçantë ku me llogarinë tuaj personale mund të kyqeni në webfaqe dhe:


  • Ju do të jeni në gjendje të gjeni njësitë e mësuara në shkollë dhe t'i përcjellni të gjitha mësimet me radhë.
  • Ju do të jeni në gjendje të identifikoni mangësitë e fëmijës tuaj.
  • Ju do të keni të gjitha informatat lidhur me detyrat, ushtrimet si dhe mësimet e fëmijës tuaj.
  • Ju mund të ndiqni suksesin e fëmijës tuaj në çdo moment duke i shikuar rezultatet e testeve.
  • Ju mund të kuptoni se në cilat lëndë tregon më shumë interes fëmija juaj.


Investimi më i mirë dhe më efektiv që ndihmon në zhvillimin arsimor të fëmijës suaj është Edukimi.net.


Trekëndëshi Shtëpi - Shkollë - Edukimi.net, mbështetësi kryesor i suksesit!


Shpesh fëmija juaj kërkon ndihmë nga ju për zgjidhjen e një detyre në matematikë apo ndoshta nuk e ka kuptuar një mësim në ndonjë lëndë tjetër.
Koha e gjatë që ju ka ndarë nga mësimet e shkollës fillore mund t`iu sjell nevojën për një përsëritje të këtyre mësimeve.


Me edukimi.net ju mund të shikoni video ligjëratat bashkë me fëmijën tuaj dhe t`i ndihmoni në zgjidhjen e problemeve të ndryshme.

Të dashur prindër!


Edukimi.net ju ofron fëmijëve tuaj mundësi shtesë për mësim dhe njëkohësisht ju ofrun juve pasqyrë reale të zhvillimit dhe edukimit të fëmijës tuaj. Prandaj, mos e humbisni as edhe një ditë të vetme:
Abonuhuni tani!
fillo mësimin menjëhere