Edukimi.net me shumë variante të të mësuarit


Edukimi.net për lëndët e shkollës fillore dhe të mesme të ulët klasat 6, 7, 8 dhe 9 përmban metoda të ndryshme të të mësuarit duke përfshirë animacione argëtuese, modele tre-dimensionale, eksperimente dhe shumë informacione tjera.


Duke marrë parasysh se do të kemi pyetje të shumta nga nxënësit, ne kemi krijuar edhe FAQ sistemin e cila ka një përmbajtje të pasur të informatave rreth përdorimit dhe rëndësisë së këtij portali.


Edukimi.net:


  • Duke mësuar njohuri të reja me metoda të ndryshme të mësimdhënies, kohën e mësimit e shëndrron në një kohë shumë më atraktive.
  • Me motivacion të lartë ju përgatit për mësim.
  • Duke zgjuar dëshirën tuaj për mësim, ju do të mësoni me shumë kënaqësi dhe pa përtesë.
  • Siguron të mësuarit duke e kuptuar dhe jo duke e memorizuar atë.
  • Siguron të mësuarit e qëndrueshëm dhe baza të sigurta për një të ardhme më të mirë. 


Si ndodh e gjithë kjo?


Të gjitha mësimet ofrohen me të dhëna vizuele pra me fotografi, video, animacione të ndryshme etj.
Aktivitetet e shumta përfshijnë shembujt nga jeta e përditshme dhe eksperimentet për lëndët e caktuara i tërheqin nxënësit për mësim.

Të dashur prindër!


Edukimi.net ju ofron fëmijëve tuaj mundësi shtesë për mësim dhe njëkohësisht ju ofrun juve pasqyrë reale të zhvillimit dhe edukimit të fëmijës tuaj. Prandaj, mos e humbisni as edhe një ditë të vetme:
Abonuhuni tani!
fillo mësimin menjëhere